Акціонерам

Оголошення

03.03Повідомлення про чергові Загальні збори акціонерів (14 березня 2013)
03.06Повідомлення про чергові Загальні збори акціонерів (27 березня 2014)
03.09Повідомлення про чергові Загальні збори акціонерів (23 березня 2015)
03.12Повідомлення про проведення 26.02.2016 загальних зборів акціонерів (21.01.2016)
03.13Повідомлення про доповнення порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.02.2016 (15.02.2016)
03.14Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 та більше голосуючих акцій (25.02.2016)
03.17Повідомлення про проведення 24.05.2016 загальних зборів акціонерів. Дата розміщення - 21.04.2016
03.20Повідомлення про проведення 29.03.2017 загальних зборів акціонерів. Дата розміщення - 24.02.2017
09.01Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (07 квітня 2011)
09.02Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (08 липня 2011)
09.03Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (05 березня 2012)
09.04Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (03 травня 2012)
09.05Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (14 квітня 2013)
09.06Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (28 березня 2014)
09.07Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (16 квітня 2014)Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (16 квітня 2014)
09.09Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (16 березня 2016). Дата розміщення - 22.03.2016
09.10Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (13 квітня 2016). Дата розміщення - 14.04.2016
09.11Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (29.03.2017). Дата розміщення - 03.04.2017
10.01Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (07.10.2016). Дата розміщення - 13.10.2016
10.02Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (03.11.2016). Дата розміщення - 09.11.2016
10.03Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (17.11.2016). Дата розміщення - 22.11.2016
10.04Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (22.11.2016). Дата розміщення - 25.11.2016
10.05Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (27.12.2016). Дата розміщення - 30.12.2016
10.06Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (29.12.2016). Дата розміщення - 30.12.2016
10.07Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (29.03.2017). Дата розміщення - 03.04.2017
10.08Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (12.04.2017). Дата розміщення - 18.04.2017
10.09Повідомлення про проведення 29.03.2017 Загальних зборів акціонерів. Дата розміщення - 23.02.2017
10.10Повідомлення про проведення 27.09.2017 загальних зборів акціонерів. Дата розміщення - 23 серпня 2017