ПрАТ «ЗКЗ»

Виробництво

Виробництво мідних і алюмінієвих неізольованих проводів для повітряних ліній електропередач

Технології та обладнання ПрАТ «ЗКЗ» для виробництва неізольованих проводів для повітряних ліній електропередач на сьогоднішній день не мають аналогів в Україні. Ми здатні виготовляти проводи з перерізом до 1250 мм2 будівельними довжинами 1,5-3 км. Для виконання спеціальних переходів ліній електропередач через важкодоступні ділянки, можливе виготовлення проводів, де використовується несуче сталеве осердя з перерізом 141-204 мм2 будівельної довжиною до 4 км. Для прокладки в агресивних середовищах (морське узбережжя, пустельні регіони), підприємство виготовляє неізольовані проводи в спеціальному виконанні, при цьому осердя проводу або всі внутрішні повіви покриваються спеціальним захисним мастилом, ізолюючи провід від впливу навколишнього середовища.

Так само, завдяки сучасному європейському крутильному обладнанню, наше підприємство єдине в Україні яке має можливість виготовляти компактні неізольовані проводи, які, в порівнянні з традиційними марками, мають значно більш високі експлуатаційно-технічні характеристики.

На ринку проводів для повітряних ліній електропередач дуже важливим фактором є можливість виготовлення продукції в максимально стислі терміни. Потужності ПрАТ «ЗКЗ» відповідають існуючим на сьогоднішній день темпам будівництва і реконструкцій ліній електропередач, тому ми є визнаними лідерами даного сегмента ринку.

Виробництво мідних алюмінієвих обмотувальних проводів в паперовій ізоляції

Наше підприємство виготовляє широку номенклатуру обмотувальних проводів в паперовій ізоляції: круглого або прямокутного перерізу, проводи підроздільні, проводи з нагрівостійкостійкою ізоляцією, ізоляцією зі термостабілізованого паперу з клейовим покриттям, нанесеним з двох сторін. Так само можливе виготовлення зміцнених обмотувальних проводів з умовною межею текучості струмопровідної жили до 170Н / мм2.

Для виготовлення проводів використовуються високоякісні ізоляційні папери кращих світових виробників. Для підвищення динамічної стійкості обмоток трансформаторів, при виробництві підроздільних проводів застосовується ізоляційний папір зі спеціальним покриттям, що забезпечує склейку окремих жил в проводі між собою в процесі термообробки обмоток трансформаторів.

Накладення ізоляції проводиться за допомогою спеціального ізолювального обладнання, яке забезпечує можливість одночасного ізолювання окремих струмоведучих жил підроздільних проводів і накладення загальної (поясної) ізоляції.

При цьому забезпечується необхідна регульована щільність ізоляції і висока точність габаритних розмірів проводу. Так само на ізолювальному обладнанні встановлені спеціальні прилади безперервного дефектоскопічного контролю якості поверхні струмоведучих жил.

Виробництво проводів з емалевою ізоляцією

Для виготовлення проводів з емалевою і емалево-паперовою ізоляцією застосовують спеціальні емалеві лаки зарубіжних виробників. Сучасні емальагрегати європейського виробництва дозволяють наносити ізоляцію з високою точністю товщини покриття і забезпечують безперервний контроль якості продукції. При виробництві елементарних провідників для окремих видів транспонованих проводів, за одну операцію проводиться накладення емалевої ізоляції і спеціального клейового шару. Емалева ізоляція володіє високою електричною міцністю і стійка до впливу різних розчинників, зокрема хладагентів і трансформаторної оливи.


Виробництво транспонованих проводів

ПрАТ «Запорізький кабельний завод» є єдиним підприємством в Україні, яке виготовляє транспоновані обмотувальні проводи з емалево-паперовою ізоляцією для обмоток потужних масляних силових трансформаторів і реакторів. Наше підприємство виготовляє зміцнені транспоновані проводи з умовною межею текучості до 170Н / мм2, проводи з повним склеюванням емальованих провідників в проводі між собою, що забезпечують високу динамічну стійкість обмоток трансформаторів. Так само опановано випуск транспонованих проводів з неповною паперовою ізоляцією, застосування яких дозволяє оптимізувати процеси теплообміну в трансформаторах.

Виробництво транспонованих проводів проводиться на сучасних транспонуючих машинах вітчизняного і зарубіжного виробництва, що виконують скрутку від 5 до 59 емальованих дротів по прямокутному контуру.

Транспонування дозволяє отримати обмотувальний провід великого перерізу (35-350 мм 2), що складається з окремих ізольованих дротів і забезпечує низький рівень втрат в обмотках трансформаторів. В процесі скручування проводу, на нього накладається паперова ізоляція необхідної товщини і здійснюється безперервний контроль відсутності замикань між емальованими провідниками.

Виробництво обмотувальних нагрівостійких проводів зі скловолокнистою ізоляцією

Мідні і алюмінієві обмотувальні проводи зі скловолокнистою ізоляцією застосовують для виготовлення обмоток електродвигунів і апаратів, що працюють у важких умовах, при великих перевантаженнях і температурі нагрівання обмоток до 180-200°С, що обумовлює високі вимоги до якості, технології та культури виробництва.

Нанесення ізоляції виконується за допомогою спеціальних склообмотувальних агрегатів. Дане обладнання виробляє двошарове намотування ізоляції з ниток скляного або сколополіефірного волокна. Накладена ізоляція просочується термостійкими лаками на кремнійорганічній основі і запікається у нагрівальних камерах агрегатів при температурі до 450°С. При запіканні лаків, ізоляція стає монолітною, набуває високу механічну міцність і вологостійкість. Скловолокниста ізоляція, просочена кремнійорганічним лаком, зберігає тривалу працездатність в умовах підвищених температур і механічних навантажень.

Виробництво мідних і алюмінієвих дротів

Для виробництва дротів застосовується спеціальна високоякісна мідна або алюмінієва катанка підвищеної чистоти, отримана методом безперервного лиття і прокатки.

Виготовлення здійснюється методом волочіння, тобто протягування катанки через спеціальні волоки прямокутної або круглої форми на сучасному волочильному обладнанні.

Дріт після волочіння має високу жорсткість, бо в процесі волочіння відбувається зміна кристалічної структури металу, зміцнення і підвищення питомого електричного опіру. Для зняття внутрішніх напружень, забезпечення необхідних механічних характеристик і високої електропровідності, виконується рекристалізаційний відпал дроту в спеціальних конвеєрних електричних печах. Мідний дріт схильний до окислення, тому відпалюється без доступу кисню в середовищі водяної пари.

Виробництво контактних проводів для рухомого складу

Виробництво контактних проводів проводиться методом волочіння мідної катанки через волоки з фігурним робочим каналом. Розміри робочого каналу волок розраховані таким чином, що в процесі волочіння послідовними обтисканнями проводу надається задана стандартом форма перерізу і забезпечуються необхідні величини міцності і еластичності. На нашому підприємстві розроблені маршрути обтиснень для різних розмірів контактних проводів, виготовлене спеціальне оснащення для отримання волочильного інструменту, що забезпечує необхідні характеристики контактних проводів.

Укладання проводу на барабан виконується так, що під час розмотування проводу в процесі монтажу контактної мережі, забезпечується зручність кріплення проводу в зажими несучих конструкцій.

Виробництво мідних гнучких проводів

Проводи мідні гнучкі неізольовані і проводи з паперовою ізоляцією призначені для електропостачання рухомих споживачів або для прокладки в місцях з обмеженими габаритними розмірами, а також для виготовлення струмопровідних відводів обмоток трансформаторів. Вони являють собою жили з пучків (стренг) мідних дротів діаметром 0,5-0,9 мм, скручених правильною скруткою із декількох повівів. Переріз жил становить від 10 до 1000 мм2.

Дріт діаметром 0,5-0,9 мм на ПАТ «ЗКЗ» виготовляють на спеціальному обладнанні тонкого волочіння, оснащеному пристроєм безперервного відпалу. За допомогою машин пучкового скручування, з дроту виготовляються стренги, які надалі скручуються в струмоведучу жилу.

Паперова ізоляція необхідної номінальної товщини (до 20 мм) наноситься на жилу за допомогою спеціального ізолювального обладнання.

Самонесучі ізольовані проводи (СІП)

Проводи самонесучі ізольовані для повітряних ліній електропередачі з алюмінієвими струмопровідними жилами, в ізоляції з светостабілізірованного зшитого поліетилену, з неізольованою нульовий несучою жилою.

Тестування продукції

Одним з основних принципів політики нашого підприємства в області якості є виготовлення, контроль і випробування продукції кваліфікованим, компетентним персоналом.

Контроль якості та випробування продукції виконуються в повному обсязі, який регламентується нормативно-технічною документацією: приймально-здавальні випробування, періодичні випробування. Випробування виконуються атестованою лабораторією. Це означає, що лабораторія випробування і контролю якості відповідає всім необхідним критеріям і атестована на проведення вимірювань під час визначення показників якості кабельно-провідникової продукції. Наявне випробувальне обладнання та висококваліфікований персонал здатні забезпечити проведення всіх необхідних випробувань, і є запорукою незмінно високої якості нашої продукції.

У зв'язку з освоєнням виробництва мідних транспонованих проводів зі склеюванням емальованих дротів в загальній паперової ізоляції, придбано додаткове сучасне випробувальне обладнання, в тому числі унікальна розривна машина з програмним керуванням і термокамерою для проведення механічних випробувань. Дане обладнання дозволяє провести випробування за визначенням умовної межі текучості, а також випробування на опір зсуву між емальованими дротами при нормальній і підвищеній температурі.

На всю продукцію нашого підприємства видається сертифікат якості.