ПАТ «ЗКЗ»

Основні цілі соціальної політики і цінності ПАТ "ЗКЗ"

Основні цілі соціальної політики і цінності ПАТ "ЗКЗ"

Соціальне забезпечення робітників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я є умовою успішної діяльності ПАТ "Запорізький кабельний завод". В якості мотиваційного ресурсу управління, соціально-орієнтована кадрова політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги сприяють тому, що робітники задовольняють свої потреби, інтереси та ціннісні орієнтації.

Основні цілі соціальної політики і цінності ПАТ "ЗКЗ":

1) Соціальний захист працівників ПАТ "ЗКЗ":
- турбота про охорону праці, бо ніяка мета не може виправдати нехтування життям і здоров'ям людей.

2) Заохочення власної ініціативи робітників при вирішенні виробничих завдань:
- Ми гарантуємо умови роботи і гідну винагороду, які залучають професіаналів, які забеспечують їхню самореалізацію і розвиток.
- Ми прагнемо до процвітання спільної справи і суспільства, в якому ми живемо і працюємо.

3) Покращення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату на підприємстві:
- Повага особистих прав та інтересів наших співробітників, вимог клієнтів,умов взаємодії, висунутих діловими партнерами, суспільством
- Наш обов'язок відповідати за свої вчинки, дії і взяті на себе зобов'язання.

4) Ріст продуктивності праці та бажання робітників співпадають з цілями підприємства:
- Ми слухаємо думку кожного, спільно виробляємо мету, разом розставляємо пріоритети
- Ми відповідаємо один перед одним за загальний результат
- Спільність інтересів, єдність цілей, єдність дій - успіх роботи всього підприємства
- Ми підтримуємо прагнення кожного співробітника до до підвищення свого професіоналізму, саморозвитку
- Ми розуміємо, що досягти серйозного рівня ефективності можна лише за умови високого професіоналізму кожного співробітника і його відповідального ставлення до виконання своїх обов'язків

З ціллю урегулювання трудових відносин і соціально-економічних інтересів робітників на підприємстві існує професійна спілка робітників енергетики і електричної промисловості України, впроваджене представляти інтереси трудового колективу ПАТ "ЗКЗ".

З глибокою повагою Запорізький кабельний завод відноситься до ветеранів праці та підтримує заводську ветеранську організацію, организовуючи зустрічі, свята, і надаючи фінансову підтримку. Не залишаються без уваги і працівники підприємства, які потребують допомоги: малозабезпечені, багатодітні сім'ї, працівники, які мають дітей -інвалідів.

Підприємство піклується про здоров'я та відпочинок своїх  працівників. У 2016  і  2017 роках на оздоровлення дітей виділялося по 15 путівок в дитячий оздоровчий табір "Зміна". А для всіх бажаючих працівників підприємства  і членам їх сімей виділялися путівки на базу відпочинку "Енергодар".