Акционерам

Объявления

01.01Повідомлення про чергові Загальні збори акціонерів (14 березня 2013)
01.02Повідомлення про чергові Загальні збори акціонерів (27 березня 2014)
01.03Повідомлення про чергові Загальні збори акціонерів (23 березня 2015)
01.04Повідомлення про проведення 26.02.2016 загальних зборів акціонерів (21.01.2016)
01.05Повідомлення про доповнення порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.02.2016 (15.02.2016)
01.06Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 та більше голосуючих акцій (25.02.2016)
01.07Повідомлення про проведення 24.05.2016 загальних зборів акціонерів. Дата розміщення - 21.04.2016
01.08Повідомлення про проведення 29.03.2017 загальних зборів акціонерів. Дата розміщення - 24.02.2017
01.09Повідомлення про проведення 29.03.2017 Загальних зборів акціонерів. Дата розміщення - 23.02.2017
01.10Повідомлення про проведення 27.09.2017 загальних зборів акціонерів. Дата розміщення - 23 серпня 2017
01.11Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 01.03.2018. Дата розміщення - 21 березня 2018
01.12Повідомлення про проведення 22.04.2018 Загальних зборів акціонерів. Дата розміщення - 21 березня 2018
01.13Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.04.2018. Дата розміщення - 20.04.2018
02.01Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (07 квітня 2011)
02.02Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (08 липня 2011)
02.03Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (05 березня 2012)
02.04Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (03 травня 2012)
02.05Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (14 квітня 2013)
02.06Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (28 березня 2014)
02.07Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (16 квітня 2014)
02.08Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (16 березня 2016). Дата розміщення - 22.03.2016
02.09Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (13 квітня 2016). Дата розміщення - 14.04.2016
02.10Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (29.03.2017). Дата розміщення - 03.04.2017
02.11Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (12.04.2017). Дата розміщення - 18.04.2017
03.01Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (07.10.2016). Дата розміщення - 13.10.2016
03.02Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (03.11.2016). Дата розміщення - 09.11.2016
03.03Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (17.11.2016). Дата розміщення - 22.11.2016
03.04Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (22.11.2016). Дата розміщення - 25.11.2016
03.05Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (27.12.2016). Дата розміщення - 30.12.2016
03.06Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (29.12.2016). Дата розміщення - 30.12.2016
03.01Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (29.03.2017). Дата розміщення - 03.04.2017